2023 жылғы 24 ақпанда  "ҚЗТҚО"  КММ-ның   "ҒАА  және құжаттарды пайдалану ", "Ақпараттық технологиялар " және «Әлеуметтік – құқықтық сипаттағы сұраныстарды орындау» бөлімдерінде Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы»  Заңымен таныстырылды.  Заңнамадағы төмендегі баптар қарастырылып: 1- осы заңда қамтылған кейбір ұғымдар, 4-сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс– қимылдың негізгі қағидаттарын  және 5-сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың мақсаттары мен міндеттерін түсіндіретін баптарға ерекше назар аударылды.